دبستان دخترانه فجرشاهد
اوقات شرعی  


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
تکالیف دانش آموزان  
5 صفحه مرآت حل شود . 2 دیکته در دفتر املا شب . کلمات هم خانواده و متضاد از تمام کتاب 1 مرتبه در دفتر مشق نوشته شود . شنبه کتاب جغرافی آورده و مطالعه شود .
تاریخ و ساعت  
دبستان دخترانه فجر شاهد
پنج‌شنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
28 مه 2020