دبستان دخترانه فجرشاهد
اوقات شرعی  


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
 
سرکار خانم رمضانی
 
 
مدرک تحصیلی : لیسانس                سابقه :27 سال

سمت : آموزگار پایه اول
 
 
 
 

 
سرکار خانم ارجمند
 
 
مدرک تحصیلی : لیسانس                سابقه :27 سال

سمت : آموزگار پایه دوم
 
 
 
 

 
سرکار خانم فراهانی
 
 

مدرک تحصیلی : لیسانس                سابقه :24 سال

سمت : آموزگار پایه سوم

 
 
 
 
سرکار خانم صدیقیان
 
 
 
 
 
 
 

مدرک تحصیلی : کارشناسی آموزش ابتدایی                سابقه :25 سال

سمت : آموزگار پایه سوم

 
 
 

سرکار خانم مرادی
 
 
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس                سابقه :6 سال

سمت : آموزگار پایه چهارم
 
 
 
 

سرکار خانم عسگری
 
 
مدرک تحصیلی : کاردانی                سابقه :21 سال

سمت : آموزگار پایه چهارم
 
 
 
 

سرکار خانم خبره
 
 
مدرک تحصیلی : لیسانس                سابقه :30 سال

سمت : آموزگار پایه پنجم
 
 
 
 

سرکار خانم قربانی نژاد
 
 
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس                سابقه :4 سال

سمت : آموزگار پایه پنجم
 
 
 
 

سرکار خانم منتظر
 
 
مدرک تحصیلی : لیسانس                سابقه :26 سال

سمت : آموزگار پایه ششم
 
 
 
 
سرکار خانم متقیان
 
 
 
مدرک تحصیلی : لیسانس                سابقه :26سال

سمت : آموزگار پایه ششم
 
 
 
تاریخ و ساعت  
دبستان دخترانه فجر شاهد
پنج‌شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
06 اوت 2020